The Fifteenth International Energy Fair, the 16th International Ecology and Environmental Fair – Ecofair and the 7th International Smart Technology Fair – iSEC officially opened its gates on Wednesday, 2 October 2019 in Hall 1 at Belgrade Fair. 

We are ready to meet numerous exhibitors and visitors. 

Serbia-Flag-icon

Petnaesti međunarodni sajam energetike, 16. Međunarodni sajam ekologije i životne sredine – Ecofair i 7. međunarodni sajam pametne tehnologije – iSEC zvanično su otvorili svoje kapije u sredu, 2. oktobra 2019. godine u Hali 1 Beogradskog sajma.

Spremni smo da dočekamo brojne izlagače i posetioce.

We are glad to invite you to visit our stand on Eco Air 2019. Belgrade Fair from 2. – 4. October. For further information please contact us or visit directly and discover our innovative technology for waste management. 

Serbia-Flag-icon

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da posetite naš štand na Eco Air 2019. Beogradskom sajmu od 2. – 4. oktobra. Za dodatne informacije kontaktirajte nas ili posetite, otkrijte našu inovativnu tehnologiju za upravljanje otpadom.

FIL s.r.l. company announces the program development in Serbia with series of different actions to bring innovative technology of waste management totally absent on the market. 

Serbia-Flag-icon

FIL s.r.l. kompanija najavljuje razvoj projekta u Srbiji kroz seriju različitih akcija kako bi predstavila inovativnu tehnologiju upravljanja otpadom koja je potpuno odsutna sa tržišta.

Posts navigation